Logo a Logotyp

Aby marka zaistniała na rynku potrzebna jest dobra identyfikacja wizualna, która powinna być charakterystyczna, wpisywać się w strategię, wizję i misję.

Logo to tak zwany – znak firmowy, który ma wyróżnić firmę lub samą markę. To podstawowy element komunikacji wizualnej, wokół której budowana jest cała strategia i przekaz marketingowy firmy. Rolą tego elementu jest przede wszystkim wzbudzanie pozytywnych skojarzeń z marką. Jakie mamy jednak elemety logo:

  • logotyp+sygnet+tagline
  • logotyp+sygnet
  • sam logotyp
  • sam sygnet
dominika-diakow-design-fit-akademia-kobiet-logo-paulina-wolak
dominika-diakow-design-fit-akademia-kobiet-rozklad-logo

Jaka jest jednak różnica miedzy pojęciami logo a logotyp. Słowa stosowane są często zamiennie. Jednak niesłusznie, bowiem oba mają inne znaczenie. Każda firma lub marka mogą posiadać osobno funkcjonujący logotyp oraz sygnet, a wszystko zależy od zaplanowanej identyfikacji wizualnej. 

Podaje tutaj przykład proejktu loga Fit Akademii Kobiet, ponieważ zawiera on w sobie sygnet jak i logotyp. Na grafice przedstawiam Wam rozkład loga.

Logo

Mówiąc najprościej w skład logo wchodzi znak graficzny, czyli sygnet oraz logotyp, czyli przekaz tekstowy. Oba elementy składają się na komunikację wizualną marki, chociaż każdy z nich może pełnić inne funkcje i być stosowany w różny sposób. 

Sygnet

To po prostu symbol graficzny – znaczek – który znajduje się obok, pod logotypem lub jest z nim połączony. Może istnieć samodzielnie. Wybierając tę opcję należy pamiętać, aby sygnet był na tyle charakterystyczny, by od razu kojarzył nam się z daną marką. Sygnet jest nazywany także potocznie – herbem marki. Ten element jest zapamiętywany częściej przez odbiorców niż tekst, chyba od razu widzisz sygnet gdy napiszę Nike i Apple.

Logotyp

Rozbijmy słowo na dwa – logo i typ. W kontekście do marki należy je zdefiniować jako rodzaj grafiki wykorzystywany do tekstowego przedstawienia samego obrazu. Logotyp jest częścią komunikacji wizualnej ale nie zawsze musi być częścią logo. Może funkcjonować osobno w różnych kontekstach, w zależności od tego jak przedstawiamy materiały drukowalne i materiały graficzne udostępniane na w Internecie na stronach internetowych i w social media. Najczęściej tą część loga spotykamy w postaci zapisu literowego, w którym możemy opisać kolor, wielkość i typ czcionki. Typowy logotyp występuje w identyfikacji takich firm jak IKEA czy Google. Możemy również spotkać się ze skrótowym zapisem nazw – monogramem, takim przykładem będzie PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Tagline

To nic innego jak slogan, haslo reklamowe, które najczęściej wpisane jest pod logiem. Przykładowy tagline – Just do it (Nike)