O projekcie

Tablice historyczne

Autor: Dominika Diaków

Prowadzący: dr Marcin Klag

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Projekt jest koncepcją systemu elementów promocyjnych dla miejscowości Nowogród Bobrzański. Obiekty są interesującym opracowaniem problemu badawczego, jakim jest marketing niewielkich miejscowości znajdujących się na tzw. ziemiach odzyskanych. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na zaginione dziedzictwo okolic Nowogrodu Bobrzańskiego i wspomnienie o nieistniejących lub zmieniających swoją formę obiektach.

Odkryj to co niezauważalne

Interaktywny charakter tablic

Założeniem funkcjonalnym było opracowanie tablic informacyjnych, tak by odeszły od stosowanego trudnego w odbiorze standardu, stąd ich interaktywny charakter. Dopiero po obrocie i przesunięciu ruchomych elementów odkryta zostanie historia miejsca, w którym zostały postawione tablice. Pod ruchomymi elementami, które są niezależne od zasilania, umieszczone są stare fotografie oraz opisy miejsc. Obiekty przystosowane są do uzytku przez dorosłych oraz dzieci.

odkryj to co niezauważalne

Marketing - elementy promocyjne

Tablice pełnią nie tylko formę informacyjną, są również okazją do zrobienia zdjęć, wstawienia ich do mediów społecznościowych i opisania poprzez użycie odpowiednich znaczników #.

Odkryj to co niezauważalne

Komunikacja wizualna

Metalowe, prostopadłościenne obiekty pokryte są białą farbą. Każda z tablic ma przydzielony jednak charakterystyczny kolor, w którym wykonane są napisy, ikonki oraz okręgi, które mają nakierować odbiorcę na to co może odkryć sam pod ruchomymi mechanizmami.